2020 календар з державними святами і номером тижні

С С Н С П П 23
Ч Н П 10Ч С В
П П 6В П Н С
С В С С П 19Ч
Н С Ч Н В П
П 2Ч П П 15С С
В П С В Ч Н
С С Н С П П 24
Ч Н П 11Ч С В
П П 7В П Н С
С В С С П 20Ч
Н С Ч Н В П
П 3Ч П П 16С С
В П С В Ч Н
С С Н С П П 25
Ч Н П 12Ч С В
П П 8В П Н С
С В С С П 21Ч
Н С Ч Н В П
П 4Ч П П 17С С
В П С В Ч Н
С С Н С П П 26
Ч Н П 13Ч С В
П П 9В П Н С
С В С С П 22Ч
Н С Ч Н В П
П 5Ч П П 18С С
В П С В Ч Н
С С Н С П П 27
Ч П 14Ч С В
П В Н